Khóa học

  • Trang chủ
  • Khóa học
  • Tự bảo vệ - an toàn tuổi hồn nhiên

Quản lý cảm xúc

0,000đ 0,000đ

Quản lý cảm xúc là một trong những kỹ năng quan trọng. Nếu làm được, dù lâm vào tình trạng nào bé vẫn có thể đối diện với nó mà tránh bị cảm xúc chi phối dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Lứa tuổi : 8-12 tuổi
Danh mục : Khóa học
Chi tiết combo Thời hạn 0