Wow edu

Wow edu

Giáo dục từ gia đình

Mỗi người sinh ra và lớn lên đều có một gia đình và đồng thời chịu ảnh hưởng của ba môi trường giáo dục chính là: Gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó giáo dục từ Gia đình luôn đóng vai trò quan trọng, định hướng hình thành những giá trị cốt lõi về nhân cách, tư duy của trẻ.

 

Hiểu điều đó, nên WOWEDU luôn muốn đồng hành cùng các bậc phụ huynh tạo thành trường học trong gia đình.

Play Video
Trải nghiệm miễn phí. Liên hệ
1800 234580
Đăng ký trực tuyến